Baila Battle vol. 2

Zapraszamy na drugą edycję hip-hopowe turnieju Baila Battle!

ZGŁOSZENIA do 15 listopada

W tym roku turniej podzielony został na kategorie:

  • Hip hop 1vs1 do lat 9
  • Hip hop 1vs1 10-13
  • Hip hop 1vs1 14+
  • Popping 1vs1 do lat 12
  • Popping 1vs1 powyżej 12 lat

Sędziowie:
Sokół / Alieno / Łuksi
Start: 15 zł, następna kategoria: 10 zł. Wstęp dla publiczności: 10 zł.

ZGŁOSZENIA:
battle@bailamos.pl

Przy okazji Baila Battle odbędą się warsztaty z Sokołem i Alieno.

Warsztaty 6 grudnia:
Hip Hop – Sokół – 1,5h
Popping – Alieno – 1,5H

Koszt warsztatów (jeden styl): 30 zł. W dniu warsztatów: 40 zł.
Koszt za dwa style: 50 zł. W dniu warsztatów: 60 zł.

W PRZYPADKU UDZIAŁU W WARSZTATACH – STARTOWE 10 ZŁ!


Regulamin turnieju
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem turnieju.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i na sali.
3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
4. Opiekę nad uczestnikami musi sprawować instruktor, opiekun, rodzic lub osoba pełnoletnia.
5. Organizator zapewnia parkiet do tańca 10m x 12m.
6. Na prowadzenie reklamy, w każdej postaci, należy uzyskać zgodę organizatora.
7. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywania wizerunku (relacja video, foto) automatycznie poprzez start w turnieju.
8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ obowiązujących na terenie obiektu.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów na sali oraz spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
10. O przynależności do danej kategorii decyduje rocznik urodzenia tancerza.
11. Organizator zapewnia możliwość zakupu napojów oraz przekąsek.
12. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem opłat i do jego przestrzegania.
13. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania legitymacji lub dowodu tożsamości.
14. Wszelkie niestosowne gesty lub komentarze w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby lub grupy.
15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania kolejności startowej danej kategorii tanecznej.
16. Rejestracja uczestników do danej kategorii kończy się 20 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w danej kategorii.
17. Każdy z uczestników zawodów występuje na własną odpowiedzialność.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju kontuzje podczas prób i występów, natomiast zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
19. W danej kategorii tanecznej tancerz nie może brać udziału kilkakrotnie.
20. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia programu zawodów najpóźniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.