Blok 1 godz.10:00

Blok 2 godz.13:00

Blok 3 godz. 16:00

Gala Wieczorna – Grand Prix Polski godz.19:00