Turniej Tańca hip hop w Bacinie

Turniej Tańca Towarzyskiego w Brzozówce

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Iławie

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Warszawie

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Gdańsku