Fale Loki Koki Dance Festival

Przed nami siódma edycja Fale Loki Koki Dance Festival – największe taneczne wydarzenie w Bydgoszczy!

Wejdź na stronę festiwalu – www.falelokikokidancefestival.pl