FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DANCE TRIBUTE

Zgłoszenia do 21 maja 2017!

Imię i nazwisko lub nazwa grupy (wymagane)

Ksywka (opcjonalnie)

Wiek (wymagane)

Telefon (wymagane)

Kategoria (wymagane; aby wybrać kilka przytrzymaj CTRL i naciskaj lewy przycisk myszy)

Miasto (wymagane)

Adres email (wymagane)

Zgłoszenia można także wysłać drogą mailową na adres:

zgloszenia@dancetribute.pl

W treści prosimy podać dane wymagane w formularzu obok.

OPŁATY

Startowe – 20zł (zgłoszenie uczestnictwa w dniu turnieju – 30zł, pod warunkiem, że będą jeszcze miejsca)
Każda następna kategoria – 10zł (zgłoszenie dodatkowej kategorii w dniu turnieju – 15zł)
Wjazd – 10zł